Bijstand bij werken

U wenst de isolatie van uw gebouw te verbeteren, de verwarmingsketel te vervangen, fotovoltaische zonnepanelen te plaatsen, ... maar als opdrachtgever voelt u zich machteloos tegenover de logheid en de complexiteit van de te ondernemen acties of het uit te voeren project?

Daarom bieden wij u gratis ondersteuning aan bij de uitvoering in de vorm van een "bijstand bij werken". Deze ondersteuning kan gegeven worden vóór, tijdens of na de uitvoering van uw project. Wenst u beroep te doen op deze dienst? Klik dan hier of rechts op deze pagina: "Schrijf u in voor een Bijstand bij Werken".

Enkele concrete voorbeelden:

  • Identificatie van de meest relevante verbeteringen (eventueel op basis van een bestaande audit of een in het kader van de opdracht uitgevoerde quickscan).
  • Raming van de (in voorkomend geval nauwkeurigere) terugverdientijden van de energiebesparing en van de kosten van de werken.
  • Indien nodig doorverwijzing naar een energie-audit.
  • Herlezing van een bestek of een beschrijving van de werken, toevoeging technische energiebepalingen.
  • Analyse van technische offertes en uitvoering van een vergelijking.
  • Advies voor de financieringsbron (eigen middelen, externe investering,) en het verkrijgen van steun (premies, belastingaftrek ...).
  • Aanwezigheid voor de startvergadering van de werking (essentieel om het uit te voeren werk opnieuw vast te stellen / te verduidelijken).
  • Advies over de kwaliteit van de werken tijdens de voorlopige oplevering.
  • Inbedrijfstelling, er daarbij voor zorgend dat de verbeteringen daadwerkelijk energiebesparing op middellange en lange termijn mogelijk maken. Voor technische installaties zal dit bestaan in het aanpassen van de regelinstellingen om de energiebesparing te optimaliseren en te maximaliseren en tegelijkertijd te zorgen voor comfort.
  • Organisatie van een vormende coaching.

Jullie zijn van plan om grote renovatiewerken te doen? Misschien is het dan best om met een studiebureau te werken. Wij begeleiden u bij het opstellen van specificaties om dit studiebureau aan te wijzen en we bieden u een geïnformeerde en onafhankelijke blik op elke stap van uw project met betrekking tot energie.