Energy Advisors

Wie zijn wij?

Het energie-team van Bruxeo (confederatie van socialprofitondernemingen) werd door Leefmilieu Brussel aangewezen om energieadviesdiensten te ontwikkelen voor Brusselse socialprofitondernemingen. Om deze opdracht uit te voeren, werken wij samen met het ICEDD - institut de conseil et d’études en développement durable.

Ons doel is om socialprofitondernemingen te helpen energiebesparingen te realiseren en te investeren in de productie van hernieuwbare energie. Dankzij onze diensten kunnen zij begrotingsruimte creëren voor hun sociale en economische ontwikkeling en ten behoeve van de omgeving en het welzijn van de werknemers en begunstigden.

Meer in het algemeen zal de vermindering van het energieverbruik in de sector het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen zijn verbintenissen inzake broeikasgasemissies en de ontwikkeling van hernieuwbare energie na te komen.

Voor wie zijn onze diensten bedoeld?

Onze diensten zijn bedoeld voor de hele Brusselse socialprofit/non-profitsector, met inbegrip van de maatschappelijke diensten die beheerd worden door overheden (bv. rusthuis van het OCMW, gemeentelijke kinderopvang, enz.).

De socialprofitsector is erg uitgebreid en omvat onder andere: