Energy Advisors

Wie zijn wij ?

Het energie-team van BRUXEO (confederatie van socialprofitondernemingen) werd door Leefmilieu Brussel aangewezen om energieadviesdiensten te ontwikkelen voor Brusselse socialprofitondernemingen. Om deze opdracht uit te voeren, werken wij samen met het ICEDD - Institut de conseil et d’études en développement durable.

Ons doel is om socialprofitondernemingen te helpen energiebesparingen te realiseren en te investeren in de productie van hernieuwbare energie. Dankzij onze diensten kunnen zij begrotingsruimte creëren voor hun sociale en economische ontwikkeling en ten behoeve van de omgeving en het welzijn van de werknemers en begunstigden.

Meer in het algemeen zal de vermindering van het energieverbruik in de sector het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen zijn verbintenissen inzake broeikasgasemissies en de ontwikkeling van hernieuwbare energie na te komen.

Voor wie zijn onze diensten bedoeld ?

Onze diensten zijn bedoeld voor de hele Brusselse socialprofit/non-profitsector, met inbegrip van de maatschappelijke diensten die beheerd worden door overheden (bv. rusthuis van het OCMW, gemeentelijke kinderopvang, enz.).

De socialprofitsector is erg uitgebreid en omvat onder andere:

Multisectoren

Onze methodologie

We bieden een algemene en methodologische dienst waarbij wij werken rond de 3 pijlers van een efficiënt energiebeheer:

  • Kennis en monitoring van het verbruik;
  • De energieprestaties van gebouwen;
  • De sensibilisering van de gebruikers.

We beginnen met een technische en gedragsdiagnose gekoppeld aan een analyse van het verbruik van uw gebouw. Vervolgens stellen we samen een actieplan op ter uitvoering. Ten slotte eindigen we met een balans en een mogelijke heroriëntatie van de gerealiseerde acties.

Ons doel is ook om de energie- en technische verantwoordelijken van de socialprofitsector uit te rusten en op te leiden om de energie binnen hun onderneming te beheren.

Hiertoe bieden wij verschillende diensten aan: bezoek aan en analyse van uw gebouw, begeleiding op maat, bijstand bij werken, technische diagnose, seminar, uitlenen van materiaal ..., volgens uw verwachtingen en de beschikbare personele middelen.  Onze diensten worden gesubsidieerd door Leefmilieu Brussel en zijn dan ook volledig gratis.

 

De actoren van het energiebeheer in een socialprofit onderneming
De energieverantwoordelijke en het ecoteam
Werken rond de 3 pijlers van een beleid voor efficiënt energiebeheer
De monitoring van het verbruik De energieprestaties van gebouwen De sensibilisering van de gebruikers
Stap 1 : de diagnose
Energiekadaster en analyse van het verbruik Quick energiescan, check-up stookruimte en energieaudit Peiling bij de bewoners, ecokaart, …
Meetcampagne : temperatuur- en vochtigheidsmeter, wattmeter, luxmeter…
Stap 2 : opstelling van een actieplan
     
Stap 3 : uitvoering van het actieplan
Herziening van uw energiecontracten op basis van het marktaanbod

Energieboekhouding : maandelijkse codering van het verbruik en detectie van ontsporingen
Maatregelen om de energieprestaties van uw gebouwen te verbeteren Sensibiliseringscampagne

Gedragsverandering 
Stap 4 : balans en heroriëntatie van de uitgevoerde acties

 

Contactpersoon
Thierry
Thierry
Grand-Perret
02 210 53 09
Muriel
Muriel
Jadoul
02 210 53 03
Joelle
Joëlle
Mesmacque
02 210 53 00
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06
Patrick Wierinckx
Patrick
Wierinckx
02 210 53 09