Geniet van de energiepremies voor uw isolatiewerken

Assistance travaux

In Brussel kunnen particulieren, evenals de private en openbare tertiaire sector, genieten van energiepremies voor werken en studies die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik van een gebouw. Uw vzw of overheidsadministratie, huurder of eigenaar, kan genieten van een energiepremie voor isolatiewerken, vervanging van de verwarmingsketel, ventilatie, alsook voor een energieaudit.

Bruxeo vraagt al jaren om de hele social-profit sector over te brengen naar categorie C - de categorie met het hoogste premiebedrag. Haar verzoek is gedeeltelijk ingewilligd, aangezien sinds 1 januari 2021 nieuwe sectoren zoals jeugdzorg, kinderdagverblijven en volwassenenonderwijs zijn overgeheveld naar categorie C van de energiepremies. Een groot deel van de social profit sector profiteert nu van het voordeligste premiebedrag.

Bovendien kunnen aanvragers in categorie C tot eind 2021 genieten van een premietoeslag van 25% voor isolatiewerken en dus worden vergoed tot 70% van het gefactureerde bedrag. Met zulke substantiële premies is het nu tijd om uw renovatieproject te realiseren !

Om u te helpen omgaan met de technische complexiteit van de werken en de te nemen stappen, biedt Bruxeo gratis ondersteuning in de vorm van « bijstand bij werken » in de verschillende fasen van uw project : reflectie over het project, hulp bij het schrijven van het bestek, proeflezen en neutrale mening over uw ramingen, ondersteuning bij het indienen van een dossier met premieaanvragen, enz.

Bent u van plan om een isolatieproject uit te voeren, de ketel of de verlichting te vervangen, ...? Schrijf u in voor onze diensten bijstand bij werken. U profiteert van de gratis ondersteuning van onze Energy advisors.

Voor meer informatie over energiepremies, klik op energiepremies en de categorie C.