Zich inschrijven voor een bijstand bij werken

Inschrijvingen

Date: 
/
Zich inschrijven voor een bijstand bij werken

U wenst de isolatie van uw gebouw te verbeteren, de verwarmingsketel te vervangen, fotovoltaische zonnepanelen te plaatsen, ... maar als opdrachtgever voelt u zich machteloos tegenover de logheid en de complexiteit van de te ondernemen acties of het uit te voeren project?

Daarom bieden wij u gratis ondersteuning aan bij de uitvoering in de vorm van een "bijstand bij werken". Deze ondersteuning kan gegeven worden vóór, tijdens of na de uitvoering van uw project. Wenst u beroep te doen op deze dienst? Klik dan hier of rechts op deze pagina: "Schrijf u in voor een Bijstand bij Werken".

Het Brussels Gewest moet zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40% (ten opzichte van 2005) en tegen 2050 met ten minste 80% verminderen. Daarvoor is het doel van het Brussels Gewest de tertiaire sector (en dus de non-profitsector) tegen 2050 omvormen tot een sector met energieneutrale gebouwen voor verwarming, warm water, koeling en verlichting. BRUXEO en ICEDD kiezen ervoor om via hun quickscan-verslagen en adviezen de non-profitsector stap voor stap te begeleiden naar deze visie voor 2050. Daarom gaat ons advies, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie, verder dan de criteria van de energiepremies of de EPB.

Elke stap in de voorbereiding van het werk of de installaties is belangrijk voor het succes van uw project. Onze missie is om u te adviseren over deze stappen.

AMOS

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde uitleg over de ondersteuning die wij u kunnen bieden :

 • Identificatie van de meest relevante verbeteringen (eventueel op basis van een bestaande audit of een in het kader van de opdracht uitgevoerde quickscan).
 • Indien nodig doorverwijzing naar een energie-audit.
 • Proeflezen of schrijven van technische clausules in uw bestek of een lijst van kwaliteitscriteria die aan de installateur/aannemer moeten worden meegedeeld om :

  o de premiecriteria te respecteren

  o de geldende wetgeving te respecteren

  o voor een daling van uw energieverbruik te zorgen

  o de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de aanbiedingen te garanderen
 • Analyse van technische offertes en uitvoering van een vergelijking.
 • Advies voor de financieringsbron (eigen middelen, externe investering,) en het verkrijgen van steun (premies, belastingaftrek ...).
 • Aanwezigheid voor de startvergadering van de werking (essentieel om het uit te voeren werk opnieuw vast te stellen / te verduidelijken).
 • Advies over de kwaliteit van de werken tijdens de voorlopige oplevering.
 • Voor technische installaties : 
  • Uitvoering van een commissionning in het bestek, d.w.z. de installateur moet ervoor zorgen dat de technische installaties/werken tijdens de garantieperiode energie-efficiënt blijven. Deze zal bestaan uit het aanpassen van de regelinstellingen om de energiebesparing te optimaliseren en te maximaliseren en tegelijkertijd te zorgen voor comfort.
  • Opstellen van een oriënterend rapport en dialoog met de interne of externe technische manager om de instelling in staat te stellen een beter energiebeheer te realiseren.

Jullie zijn van plan om grote renovatiewerken te doen? Misschien is het dan best om met een studiebureau te werken. Wij begeleiden u bij het opstellen van specificaties om dit studiebureau aan te wijzen en we bieden u een geïnformeerde en onafhankelijke blik op elke stap van uw project met betrekking tot energie.

Annuleren