Energiepack : eerste veelbelovende resultaten na 2 jaar

Marie Henriette

Het EnergiePack viert dit jaar zijn tweede verjaardag. Dit is een gelegenheid om de balans op te maken van deze dienst, die volledig gratis is en die onder meer voor organisaties van de Brusselse social-profit sector bestemd is. De coördinatie is in handen van Leefmilieu Brussel, op het terrein gebeurt het werk door ons team van Energieadviseurs, Comeos en UCM.

Volgens cijfers van Leefmilieu Brussel hebben meer dan 400 kleine en middelgrote ondernemingen, handelszaken en organisaties in de social-profitsector gebruikgemaakt van deze professionele diagnosetool om energiebesparingen te verwezenlijken in hun gebouw.

Naast een diagnose en advies op maat kunnen de organisaties een financiële impuls verkrijgen via de investeringssteun van het EnergiePack. Die steun, tot 15.000 € per jaar, kan bovenop de energiepremies worden gegeven. De top 3 van de aanvragen heeft betrekking op verlichtingswerken, energiemonitoring of de vervanging van airco- of koelcelsystemen. Daarmee kan tot 40 % van de kosten voor energiebesparende maatregelen gedekt worden.

Als de adviezen worden uitgevoerd, dan brengt dat heel wat op. In sommige gevallen kunnen organisaties hun energiefactuur halveren. Op gewestelijke schaal betekent dat een besparing van 10,8 Gigawattuur aan primair energieverbruik. De doelstelling van het Pack is 15,2 GWH besparen tegen eind 2021. We zijn dus op de goede weg. Deze inspanning is essentieel om de energie-impact van gebouwen te verminderen! Met een aandeel van 35 % is de tertiaire sector op de residentiële sector na de grootste energieverbruiker in het Brussels Gewest.

Perfect afgestemd op het Brussels economisch weefsel  

Het EnergiePack is bestemd voor kmo's, zko's, handelszaken, vrije beroepen en organisaties in de social-profitsector en wekt belangstelling bij tal van organisaties, van zeer kleine met minder dan 3 voltijdse equivalenten tot grotere met 50 VTE's of meer. Het initiatief is geschikt voor kleine gebouwen, ook al is 2/3 van de energiediagnoses gerealiseerd voor gebouwen van meer dan 500 m². Het EnergiePack wekt ook de belangstelling van heel wat eigenaars, die twee op de drie aanvragen indienen. Gezondheid/maatschappelijk welzijn, handelszaken en diensten zijn overigens de drie sterkst vertegenwoordigde sectoren in de diagnoseaanvragen.

Getuigenissen

Ontdek de inspirerende getuigenissen van Facere, APAJ en Maison d'enfants Reine Marie-Henriette, alle drie geadviseerd en begeleid door BRUXEO.

En u, dan ?

Aarzel niet langer, schrijf u hier in voor een eerste diagnostisch bezoek !