EPB-certificaat Openbare gebouwen (Ook voor de non profit!)

Certificat PEB

EPB-certificaat Openbaar Gebouw (& social profit!) 

Het EPB-certificaat geeft de globale energieprestatie van een gebouw weer. Voor openbare gebouwen wordt het opgesteld op basis van het verbruik van de overheidsinstellingen die aanwezig zijn in het gebouw en van de totale oppervlakte die zij gebruiken. 

Dit certificaat heeft betrekking op de gebouwen waarvan de oppervlakte volledig of gedeeltelijk wordt ingenomen door een of meerdere overheidsinstellingen die meer dan 250 m2 van de oppervlakte van het gebouw gebruiken. 

Wat wordt bedoeld met “openbaar gebouw”? Het gaat om alle gebouwen van de overheid (bestuur, ministerie, instelling van openbaar nut …) en om de privaat- of publiekrechtelijke instellingen die een openbare dienst verlenen en grotendeels worden gefinancierd (op structurele wijze voor meer dan 50% per jaar) of voornamelijk beheerd door een overheid (school binnen het confessioneel-onderwijsnet, ziekenhuis, rusthuis …).

Deze regelgeving is van toepassing op een groot deel van de Brusselse social-profitsector en moeten de betrokken organisaties dus beschikken over een EPB-certificaat voor de sites die ze gebruiken. Het heeft weinig belang of het gebouw al dan niet toegankelijk/open is voor het publiek ! 

De bekendmaking van het EPB-certificaat van openbaar gebouw aan de ingang van het gebouw heeft als doel de bezoekers en de gebruikers te informeren over de kwaliteit van het energiebeheer van het gebouw door de overheid. De overheidsinstellingen dienen namelijk, via verschillende Europese richtlijnen, een voorbeeld te zijn in het rationeel en verminderd energiegebruik.

Daar het certificaat jaarlijks moet worden vernieuwd, is het belangrijk een goede certificateur te vinden en een goede prijs te bedingen. BRUXEO kan u hierbij helpen en u meer bepaald bijstaan om:

  • een EPB-certificateur te zoeken, 
  • een bestek op te maken (prijs, criteria enz.) en
  • te bepalen of deze regelgeving voor u van toepassing is.

Meer informatie: