22 juni 2021

Opleiding "Isolatiewerken met een hoge energie-efficiëntie"

Isolation

Inschrijvingen

Date: 
22 juni 2021
/
Opleiding "Isolatiewerken met een hoge energie-efficiëntie"

Als we nadenken over het verminderen van het energieverbruik, is isolatie de eerste stap die we moeten overwegen, nog vóór we de verwarmingsketels vervangen of nadenken over hernieuwbare energie.  

Het isoleren van een gebouw kan de energiefactuur aanzienlijk verlagen en tegelijk het comfort van de bewoners verbeteren. Bovendien kan het ook de waarde van het gebouw verhogen, vooral als de isolatiewerken op lange termijn wordt doordacht.

De opleiding is verdeeld in twee modules van een halve dag.

  • De eerste module is bedoeld om u aandachtspunten en technische aanbevelingen mee te geven waarmee u rekening moet houden bij het isoleren van de verschillende muren van een gebouw en bij het vervangen van ramen. 
  • De tweede module is bedoeld voor mensen die al een basiskennis beschikken over isolerenwerken of die de eerste module van de opleiding hebben gevolgd. De focus zal gevestigd worden op de continuïteit van de isolatie tussen de verschillende muren en ramen.  Het zal ook ingaan op het begrip renovatiewerken in verschillende fases : identificeren van de werken die prioritair uitgevoerd moeten worden,  de werken die in dezelfde fase moeten worden gegroepeerd,... Voor deze tweede module zullen de deelnemers in kleine groepen samenwerken aan praktische gevallen van isolatie van bestaande gebouwen. Zij zullen in die groepen moeten nadenken en beslissen over de isolatietechniek die toegepast kan worden, de dikte en het type van de isolatie, de waterdampdichtheid en de mogelijke bescherming tegen slechte weersomstandigheden. Vervolgens zal de nadruk liggen op de juiste fasering/groepering van de werkzaamheden, om ervoor de te zorgen dat nog uit te voeren werkzaamheden geen vertraging oplopen of dat reeds voltooide werken bijvoorbeeld moeten worden afgebroken. De deelnemers zullen worden aangezet tot het nadenken over de anticipatie van toekomstige fasen, met een "lange termijn"-visie in verband met de evolutie van het gebouw. 

Pierre Demesmaecker van ICEDD zal de opleiding geven.  Hij is industrieel ingenieur van opleiding en begon zijn loopbaan bij de Afdeling Technisch Advies van het WTCB waar hij 10 jaar heeft gewerkt.  Gedurende bijna 15 jaar is hij ook energie-auditor geweest en vervolgens is hij bij de ICEDD opgeleid tot opleider van energie-auditors en facilitator in rationeel energiegebruik voor de tertiaire sector. Sinds enkele jaren is hij zich bijzonder bewust van het belang van langetermijndenken over de isolatie van gebouwen. 

Programma

Module 1 :

Programma1

Module 2 :

Programma2

Praktische informatie

Wanneer zal het plaatsvinden ? Op dinsdag 22 juni 2021.

  • Module 1 - Basisopleiding isolatie : van 9.00 tot 12.30 uur
  • Module 2 - Isolatiecontinuïteit, fase-isolatie en casestudy : van 13.30 tot 16.30 uur

Waar ? De Markten, Oude Graanmarkt 5 - 1000 Brussel. Zaal Achterzolder.

Hoeveel kost het ? Gratis, maar registratie vooraf is vereist. Opleiding beperkt tot 30 deelnemers.

Doelpubliek ? Social profit sector (non-profit) - Directeuren, technisch managers, preventie- en milieuadviseurs.

Taal ? De opleiding wordt gegeven in het Frans, maar het opleidingsmateriaal is beschikbaar in het Nederlands. Tweetalige trainer FR/NL.

Vereisten ?

  • Module 1 : je hebt je al afgevraagd hoe je moet isoleren.
  • Module 2 : module 1 hebben gevolgd, of een basiskennis hebben van isolatie door beroepservaring of opleiding.
Dit evenement wordt georganiseerd met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften: het dragen van een masker is verplicht, er is een afstand van 1,5 m tussen de deelnemers, de zaal wordt goed geventileerd en er is hydro-alcoholische gel beschikbaar. 

 

Bruxeo wil dit evenement toegankelijk maken voor iedereen. Indien u een specifieke regeling nodig hebt, laat het ons dan weten bij uw inschrijving. We zullen voor zover mogelijk aan uw verzoeken tegemoetkomen.