Sensibilisering

Sensibilisering is één van de drie pijlers van een efficiënt energiebeheer. Onze praktijkervaring bij socialprofitondernemingen heeft ons geleerd dat het niet alleen belangrijk is om de begunstigden te sensibiliseren, maar dat ook het personeel van deze ondernemingen gesensibiliseerd moet worden. Impactgewijs kan een goede sensibiliseringscampagne tot 15% energiebesparing opleveren, terwijl zij geen of weinig financiële investeringen vereist. Ze draagt ook bij aan een groene levensstijl binnen de onderneming maar ook thuis. 

Wilt u dat de begunstigden en/of medewerkers van uw bedrijf op de hoogte worden gesteld van energiebesparing ?

BRUXEO stelt u voor om een animatie over energiebesparing binnen uw bedrijf te organiseren. De stappen zijn als volgt :

1. Eerst nemen we de tijd om :

  • uw gebouw te bezoeken om uw bedrijf en uw doelgroep te begrijpen. Vervolgens wordt u een rapport gestuurd waarin de technische en gedragsprioriteiten worden uiteengezet om het energieverbruik te verminderen.
  • uw energieverbruik te analyseren via het platform www.energieID.be.

2. Vervolgens organiseert een energieadviseur van BRUXEO een animatie voor uw medewerkers en/of begunstigden binnen uw bedrijf gedurende ongeveer twee uur. Deze animatie behandelt op een ludieke manier de verschillende goede handelingen en maatregelen om energie te besparen.

3. De animatie eindigt met de co-creatie van een energieactieplan voor het bedrijf. Tot slot zal de lening van energiemeetapparatuur u toestaan om na de animatie direct aan de slag te gaan door bronnen van verspilling te identificeren.

Bent u creatief en wilt u zelf een animatie maken ?

BRUXEO kan u advies geven over de te gebruiken tools, afhankelijk van de doelgroep (mensen met een handicap, ouderen , tieners, kinderen, etc.), en u concreet helpen een sensibiliseringscampagne te organiseren.

Wij hebben praktische leidraden en tools verzameld voor het organiseren van een sensibiliseringscampagne, alsook voorbeelden van succesvolle sensibiliseringscampagnes. Klik op deze link om toegang te krijgen tot deze documenten

Aarzel niet om contact met ons op te nemen !