Groenestroom-certificaten

Certificat vert

Het systeem van de Groenestroomcertificaten (GSC) is een financieel ondersteuningssysteem voor de productie van groene elektriciteit, dat wordt geregeld door een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 'Groene productie' kan gaan om de productie uit zonne-energie, windenergie, hydraulische energie of door middel van een warmtekrachtkoppeling die werkt op gas of op biomassa.

Drie interveniënten werken mee aan dit systeem. Eerst en vooral zijn er de producenten van groene elektriciteit die groenestroomcertificaten ontvangen voor hun productie. Vervolgens moeten de elektriciteitsleveranciers in het bezit zijn van groenestroomcertificaten om de effecten van de vervuiling te beperken veroorzaakt door hun niet-groene elektriciteitsproductie. De groene producenten mogen dan hun groenestroomcertificaten verkopen aan de leveranciers. De laatste interveniënt in het systeem is Brugel: deze regelt de markt.

Certificat vert

Door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op uw dak wordt u producent van groene elektriciteit. U kunt dan genieten van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit geproduceerd door uw panelen. Dankzij dit principe kunt u veel besparen. Naast het feit dat u uw groenestroomcertificaten kunt verkopen, hoeft u het deel van de prijs van uw elektriciteit dat wordt gefactureerd door uw leverancier omdat hij groenestroomcertificaten moet kopen als compensatie voor zijn niet-groene productie, niet meer te betalen.

Het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend hangt af van het vermogen van uw installatie. Voor zonnepanelen bedraagt het toekenningspercentage bijvoorbeeld 3 GSC/geproduceerde MWh als het geïnstalleerde vermogen minder bedraagt dan 5 kWc. Is het vermogen hoger, dan bedraagt dit 2,4 GSC/geproduceerde MWh. U kunt gedurende 10 jaar genieten van groenestroomcertificaten. Uw installatie moet echter gecertificeerd zijn om ervan te kunnen genieten.

Als producent van groene elektriciteit is het belangrijk om uw groene certificaten te verkopen. Deze video herhaalt de te volgen stappen.

Ga naar de website van Brugel voor meer informatie.